Hvis jeres klub eller forening ønsker at blive medlem af Danish Mixed Martial Arts Federation (DMMAF), så kan i ansøge om medlemskab via nedenstående formular:

Gebyr:

For klubber med mere end 50 medlemmer: 2000 kr. om året.

For klubber med mindre end 50 medlemmer: 1000 kr. om året.

For meget små klubber kan der gives dispensation det første år.

Navn på klubben
Fornavn og efternavn på klubbens kontaktperson
Klubbens kontaktpersons email
Hvilken stilling (formand, ejer, revisor osv.) har kontaktpersonen?
Kontaktpersonens adresse, så personen kan modtage post fra DMMAF
Kontaktpersonens telefonnummer
Postadressen til klubben
Hvis klubben har en hjemmeside
Hvilken dato ønsker klubben at påbegynde medlemskabet?
Antal af medlemmer på ansøgningstidspunktet
Formand/klubejer, næstformand, kasserer, sekretær og eventuelle medlemmer
Eventuelle undtagelser i ovenstående oplysninger kan skrives her. Generelle spørgsmål kan skrives på kontaktsiden